นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท  แสงฟ้า จักรยาน จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของเรา บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมใดๆกับทางบริษัท  โดยมีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับทางบริษัทเรา มีมาตรการ การรักษาที่มั่นคง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  - ชื่อ สกุล
- เพศ
- วันเกิด
- รูปภาพ
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์
- ข้อมูลทางธุรกรรม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเมื่อ
- เมื่อมีการสมัครสมาชิก
- เมื่อมีการสั่งสินค้า
- เมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการ
เพื่อให้ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้าและการเปลี่ยนแปลงสินค้า
เพื่อตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและบริการ
เพื่อการวิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมทชั่น ส่วนลด และข้อเสนอพิเศษ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้
    1. ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง
    2. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน เพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

การใช้คุกกี้
 ทางบริษัทได้ ใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของลูกค้าโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ลุกค้าและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับลูกค้า เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ และบริการ ลูกค้าความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติลูกค้าสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้าเองได้เพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากลูกค้าต้องการ หากลูกค้าเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ลูกค้าจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ และบริการได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ

รายละเอียดการติดต่อ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้
บริษัท แสงฟ้า จักรยาน จำกัด
354/69 ถ.บ้านบึง ชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
อีเมล : SANGFAHBIKE@GMAIL.COM
ไลน์ ID: @sangfahbicycle
เบอร์ติดต่อ : +66(0)962464991