นโยบายการคืนสินค้า


เมื่อลูกค้าซื้อสินค้ากับ ทางบริษัทลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้ากับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นกรณี

เงื่อนไขในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
– สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
– จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
– สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัททันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น วีดีโอ ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

หลักฐานการทำเรื่องคืนสินค้าที่ต้องใช้
- ใบเสร็จ/หลักฐานธุรกรรมทางการเงิน
-รูปถ่าย หรือ คลิปวิดิโอสินค้าที่พบปัญหา

ขั้นตอนการคืนสินค้า
– กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้า กับทางบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้
   อีเมล : SANGFAHBIKE@GMAIL.COM
   ไลน์ ID: @sangfahbicycle
   เบอร์ติดต่อ : +66(0)962464991
– ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งขอคืนสินค้า
– หลังจากผู้ขายได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า